אתר אילנית קורן – דייטולוגייה, הינו אתר המספק ידע ושירותים מקצועיים בתחום של תקשורת בין אישית ובין מינית. הידע, השיטות, הכלים, הטיפים, המידע ו/או כל הכוונה מכל סוג אחר שהוא המופיעים באתר עשויה לתרום לאנשים רבים, ובו בזמן לפגוע ברגשותיהם של אנשים אחרים.
לפיכך מוצהר בזאת שכל הנאמר, הכתוב, וכל שיאמר ו/או יכתב באתר הוא בכוונת סיוע, עזרה והכוונה גרידא, ומתבסס על מניעים ערכיים של כבוד ושיפור איכות חיי הזולת, ואין לראות בדברים הנאמרים או הנכתבים באתר או כמכוונים לכל סוג של פגיעה בשום אדם.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר הדייטולוגייה לכל מטרה שהיא.
האתר הינו אתר על רשת האינטרנט www המנהל חנות מוצרים ושירותים וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט.

1. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולת רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר.
2. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון
    האתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות
    הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
3. אם תבקש להצטרף למועדון מנויי הניוזלטר של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, תידרש להסכים לתנאים
    המיוחדים של אותו מועדון מנויים הכוללים דיוור פרסומי באמצעות הדואר האלקטרוני, הסלולר ו/או כל אמצעי מדיה
    ותקשורת אחר, כפי שיופעל על פי שיקול דעתה של אילנית קורן ומי מטעמה.
4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד
5. לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות
    בישראל כדין, ושמכובדות על ידי אילנית קורן-דייטולוגייה, ושתקף ביום ביצוע הפעולה.
6. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
7. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
8. עצם קנייתך באתר, אתה מצהיר כי קראת והבנת את התקנון והסכמת אליו (ושאתה מעל גיל 18(.
9. עצם קנייתך באתר מאפשרת לאילנית קורן - דייטולוגייה לשלוח אליך דואר אלקטרוני או הודעות טקסט פרסומי דרך הטלפון
    הסלולרי לגבי מוצריו ושירותיו.

הזמנת מוצרים

אילנית קורן - דייטולוגייה מציעה למכירה מגוון רחב של שירותים ומוצרים (להלן: "מוצרים"). לצד המוצרים המיועדים למכירה באתר, מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות מילוי פרטי כרטיס האשראי ושליחת טופס ההזמנה על ידי לחיצה על הכפתור "הזמן עכשיו", או כל כפתור בעל כותרת אחרת שמטרתו זהה. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרכושם דרך האתר, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.
אופן ביצוע הזמנה

1. לאחר שביצעת את ההזמנה, יוצג בפניך דף "תודה על רכישתך" שמעיד על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה
    אינו מחייב את אילנית קורן - דייטולוגייה לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
2. רק לאחר שאנו נסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה,
    תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי אילנית
    קורן - דייטולוגייה או יצרניהם או מפיציהם.
3. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה
    את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך
    ועיבודה על ידינו.
4. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא אילנית קורן -
     דייטולוגייה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
5. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו
    בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת
    פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.
6. הפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה יישמרו במאגר המידע של אילנית קורן - דייטולוגייה

אילנית קורן - דייטולוגייה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר למעט לספקים הרלוונטיים שמטרתם הינה אך ורק לספק את המוצר, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר.

אמצעי התשלום

1. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות
    בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
2. באפשרותך לשלם באמצעות העברת פרטי האשראי בטלפון בשיחה עם נציג/ת אילנית קורן - דייטולוגייה
3. שימוש בשירותים יאופשר רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

מועד אספקה

1. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או
    השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת
    השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם
    תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם
    של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז
    ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או
    היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה
    המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר מטעמו של חברתנו להודיע על ביטול הרכישה,
    כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
2. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים או מוצרי ידע שישלחו באינטרנט. מוצרים
    שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות
    המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם
    ניתנים לבקרה ע"י חברתנו ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים
    באספקה שלא באמצעות שליח.
3. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם חברתנו,
    ובכפוף לרשימת הישובים של החברה בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת
    המשלוחים מטעם חברתנו לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר
    ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים.
    יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה חברתנו הפוסקת הבלעדית.

מחירים ותשלומים

1. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת
    הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.
2. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה
    שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
3. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

ביטול עיסקה

1. ניתן לבטל רכישת שירותים עד שבוע ימים לפני מועד פתיחת הקורס / סמינר/ אימונים אישיים / תרגולי שטח
     /סדנאות וזאת בהודעה בכתב לדואר אילנית קורן - דייטולוגייה כפי שמופיע בדף צור קשר, בצירוף תעודת
    צילום תעודת זהות הרוכש, לאימות פרטים.
2. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין האירוע לבין הפרטים יושב לך הסכום
    ששולם על ידך בגין המוצר או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או עד 100 שקלים
    חדשים, לפי הנמוך מבניהם (לפי חוק הגנת הצרכן 1981), דמי הביטול ינוכו מעלות הכרטיס ללא דמי הטיפול
    ובתנאי שהוגשה הבקשה כ - 48 שעות לפני תחילת האירוע. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה
    בין האירוע לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הספקים לא תחויב בדמי ביטול כלשהם.
3. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה
    או דמי טיפול.

מדיניות החזרת מוצרים

1. מדיניות זו, תקפה למוצרים מוחשיים ולמוצרי השרות האישי כאחד, כאמור – סמינרים, קורסים, אימונים אישיים
    ותרגולי שטח.
2. אנו נותנים לכל לקוח את האפשרות להחזיר אלינו כל מוצר, עד 30 יום, מרגע קבלתו על ידי הנמען ולקבל בחזרה
    את עלות המוצר, כל עוד מתקיימים התנאים המפורטים בסעיפים הבאים.
3. ההחזר הכספי יהווה את מחיר המוצר ומחיר המשלוח שהלקוח שילם, בעת הזמנת המוצר.
4. מחיר משלוח המוצר בחזרה אל כתובת החברה, לא יוחזר ויעשה על חשבון הלקוח.
5. החזרת המוצר תהיה באריזתו המקורית, שלם, ללא נזק או פגם ותכלול את החשבונית שנשלחה אל הלקוח.
6. במידה והמוצר יוחזר פגום, שבור, לא שלם, לא יהיה זיכוי כספי ללקוח.

תנאים נוספים

1. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר
    המידע של אילנית קורן - דייטולוגייה, ואנו לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר למעט כאמור
    לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר.
    למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
2. אילנית קורן – דייטולוגייה תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל
    מידע בדבר מבצעים והטבות.
3. בכל מקרה אשר בו, מחמת כח עליון, נבצר אילנית קורן - דייטולוגייה ו/או האתר לנהל את האתר כתיקנו,
    לספק המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו תהיה אילנית קורן – דייטולוגייה רשאית לבטל את
    ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם.
    בסעיף זה כוח עליון משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות
    תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ו/או אירוע בטחוני.
4. אילנית קורן - דייטולוגייה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה
    באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מתקלה
    טכנית באתר.

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.
X סגור חלון